Om oss:

Vi som arbetar på Futura familjehemsvård är socionomer och socialpedagoger med lång erfarenhet av arbete inom socialtjänst, kriminalvård, psykiatri och missbruksvård. Vi är b.la vidare-utbildade i Nya Kälvestensmodellen, handledar-utbildning, motiverande samtal (MI), återfallsprevention (ÅP), bedömnings-instrumenten Sara och Patriark, KBT-grundutbildning samt diverse andra vidareutbildningar inom socialt arbete. 

Vi har samtliga lång erfarenhet av familjehemsvård. Att bedriva familjehemsvård i mindre format ger oss möjlighet att ha fokus på kärnverksamheten.

Futura familjehemsvård utgår från Örebro och Västerås med Sverige som arbetsplats.

"Ett gott hem är den
bästa skolan
”